7000 vangen/stumps

Kort geleden werd de 7000ste vang/stump genoteerd!  Zodra de gegevens van het lopende jaar zijn bijgewerkt kunnen we melden wanneer die feit zich precies voltrok !