Contact

Contact

Adres veld:
GCC Olympia
Groenhovenpark 3A    
2803 PH  Gouda
Overige gegevens:
Bankrekening:
NL98 INGB 0004 4758 73
t.n.v. GCC Olympia
KvK nr.: 40465234
Postadres:
GCC Olympia Secretariaat
p/a Woudestein 18
2804 GN  Gouda
e-mail:  secretariaat@gccolympia.nl


 
Voor contactgegevens bestuursleden & commissies: zie menukeuze ‘Over GCC Olympia’.

Route
Auto: vanaf Den Haag/ Rotterdam/ Utrecht rijksweg A12, afrit 11, Gouda. Richting Gouda. Na benzinestation eerste verkeerslicht links, Burgemeester van Reenensingel. Bij de volgende verkeerslichten links, Groenhovenweg. Na 650 meter linksaf (borden: SportCity en Ingang Sportpark). Ons veld vindt u direct naast SportCity indoor sportcentrum.Openbaar vervoer: vanaf Station Gouda bus 1/4 richting Groenhoven, halte Plataanstraat.Parkeren: Direct bij het veld is geen/nauwelijks parkeergelegenheid!
Parkeren op de Groenheuvel (hoofdparkeerplaats sportpark) of in beperkte mate langs de Groenhovenweg. Zie kaart. De parkeerplaats van SportCity is voor bezoekers van het indoor sportcentrum.BELANGRIJK:GCC Olympia aanvaardt in ieder geval geen aansprakelijkheid voor schade aan in de directe omgeving van het speelveld geparkeerde auto’s van cricketers en/of bezoekers die veroorzaakt werd door cricketactiviteiten. Wij gaan er vanuit dat cricketers en bezoekers van cricketactiviteiten zich bewust zijn van de risico’s van parkeren in de nabijheid van het speelveld.Daarbij de waarschuwing: er wordt door de politie ook nadrukkelijk gecontroleerd op foutief geparkeerde auto’s op het Groenhovenpark!