Over GCC Olympia

Bestuur & Commissies


Naast het bestuur kent Olympia diverse commissies. De commissies houden zich bezig met specifieke onderwerpen ter ondersteuning van de vereniging. De inzet van onze leden in deze commissies wordt door het bestuur bijzonder gewaardeerd!

Bestuur

Voorzitter
Vacant
voorzitter@gccolympia.nl
mobiel:
Secretaris
Koen den Braber
secretariaat@gccolympia.nl
mobiel: 06 39 27 50 19
Penningmeester
Caroline van Wessem
secretariaat@gccolympia.nl
mobiel: 06 51 42 14 97
Lid
Marjon Drenth
(jeugd)
jeugd@gccolympia.nl
mobiel: 06 43 83 71 67
Lid
Eric Kokke
(communicatie)
secretariaat@gccolympia.nl
mobiel: 06 43 36 34 35


Commissies

Jeugd
Marjon Drenth (bestuur)
Sander Geenevasen
Roland van Driel
jeugd@gccolympia.nl
Technische zaken
Captain heren 1
Captain heren 2
Coach

Accommodatie
Jan Willem Ligthelm


Bar
Sander Geenevasen
Roland van Driel
PR & Sponsoring
Eric Kokke (bestuur)
Kascontrole
Jan Willem Lighthelm
Rick Ehlert