Over GCC Olympia

Bestuur & Commissies


Naast het bestuur kent Olympia diverse commissies. De commissies houden zich bezig met specifieke onderwerpen ter ondersteuning van de vereniging. De inzet van onze leden in deze commissies wordt door het bestuur bijzonder gewaardeerd!

Bestuur

Voorzitter
Vacant
voorzitter@gccolympia.nl
mobiel:
Secretaris
Koen den Braber
secretariaat@gccolympia.nl
mobiel: 06 39 27 50 19
Penningmeester  a.i
Ron de Leeuw
penningmeester@gccolympia.nl

Lid
Eric Kokke
(communicatie)
secretariaat@gccolympia.nl
mobiel: 06 43 36 34 35
 


Commissies

Jeugd
Koen den Braber (bestuur)
Roland van Driel
jeugd@gccolympia.nl
Technische zaken
Captain heren 1
Captain heren 2
Coach

Accommodatie
Jan Willem Ligthelm


Bar
Ron de Leeuw(bestuur)
Eric Kokke
Roland van Driel

PR & Sponsoring
Eric Kokke (bestuur)
Kascontrole
Jan Willem Lighthelm
Rick Ehlert