Ron de Leeuw benoemd tot ere-lid GCC Olympia

Het bestuur van GCC Olympia is bijzonder trots om dat de Algemene Leden Vergadering van 19 maart 2011 heeft besloten om Ron de Leeuw den Bouter te benoemen tot ere-lid van onze vereniging. Het bestuur heeft het initiatief van Jan Willem Ligthelm en Ton van Huut van harte gesteund en het voorgelegd aan de ALV, die unaniem het voorstel unaniem aannam. Een mooie mooi begin van het 125-jarige jubileumjaar!

 

De motivatie van de initiatiefnemers (tekst van Jan-Willem Ligthelm) om tot de benoeming over te gaan, luidt als volgt; "Met het aftreden van Ron de Leeuw wordt een buitengewoon lange periode van bestuurfuncties afgesloten. Als opvolger van Hans van Zuthem is Ron, vele jaren terug in de vorige eeuw, begonnen als wedstrijdsecretaris. Wat volgde was een periode van tientallen jaren, waarin Ron zo’n beetje alle bestuursfuncties die bestaan, heeft doorlopen. Vaak zelfs een aantal tegelijk. Meerdere malen heeft Ron de duim in de dijk gestoken als het bestuurlijk weer eens mis dreigde te gaan.

Maar daar bleef het niet bij. Want was het niet Ron die, met Warren Hadley, voor het eerst de speler/coach bij Olympia introduceerde. Velen volgden. Ron kwam niet alleen met het idee maar haalde ze ook hierheen en zorgde (vaak bij hem thuis) voor woonruimte.

Ook heeft Ron, Olympia vertegenwoordigd bij de KNCB, de gemeente en in diverse overlegorganen. Ons realiserend dat wij nog vele zaken onbenoemd laten, willen wij nog wijzen op de afgelopen jaren waarbij Ron samen met zijn maatje Hans Hommes, vele zondagen de bardienst verzorgde voor het thuisspelende team.

Voorwaar een inzet waar wij allen onze crickethoed diep moeten afnemen. Vandaar dat het ere-lidmaatschap de enige passende blijk van waardering is voor al deze jaren van tomeloze inzet.

GCC Olympia feliciteert Ron met het ere-lidmaatschap! Tijdens het jublileum weekend van 17 & 18 juni zal het bestuur op officiële wijze het ere-lidmaatschap tastbaar maken.

 

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter